ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA OLEJ NAPEDOWY

PODATEK AKCYZOWY ZA OLEJ NAPĘDOWY MOŻE BYĆ ZWRÓCONY PRZEDSIĘBIORSTWOM ZAJMUJĄCYM SIĘ TRANSPORTEM TOWARÓW I LUDZI

Oprócz podatku obrotowego firmy transportowe i autobusowe w krajach takich jak Belgia, Francja, Włochy, Słowenia i Węgry mogą wnioskować także o częściowy zwrot podatku akcyzowego.

 

Dokładna wysokość zwrotu jest różna w poszczególnych krajach. Prawo do tej formy zwrotu podatku mają ciężarówki o masie ponad 7,5 ton, jak również zarejestrowane autobusy klas M2 i M3.

 

Procedura wnioskodawcza jest czasochłonna i wiąże się z dużymi nakładami administracyjnymi.

Ponadto każdy z wyżej wymienionych krajów stawia inne wymagania odnośnie dokumentacji i terminów. Nasi doświadczeni pracownicy dbają o terminowe i poprawne składanie wniosków o zwrot podatku.

 

Dzięki naszym usługom oszczędzają Państwo swój cenny czas i wewnętrzne zasoby, mogąc je przeznaczyć na istotne zadania.

 

Państwa wnioski są u nas w dobrych rękach. Starania o zwrot podatku akcyzowego należy pozostawić ekspertom.