KARIERA

NIKOSAX jest z zasady zawsze zainteresowany pozyskaniem nowych pracowników, którzy spełniają możliwie jak najwięcej z podanych niżej kryteriów:

 

  • doświadczenie i zainteresowania w dziedzinie usług podatkowych i finansowych
  • wybitne kompetencje językowe
  • orientacja na znajdowanie rozwiązań i silne nastawienie na wydajność
  • gotowość przejmowania odpowiedzialności

KONTAKT

Zgłoszenie kandydatury prosimy wysyłać do działu kadr Inge-Mette Rosenberg (jobs@nikosax.dk).