SIDEN ETABLERINGEN I 1969 HAR NIKOSAX UDVIKLET SIG TIL EN AF DE FØRENDE SPECIALISTER INDEN FOR MOMSREFUSION FOR TRANSPORT- OG BUSVIRKSOMHEDER I EUROPA.

NIKOSAX A/S assisterer mere end 5500 europæiske transport- og busvirksomheder samt multinationale selskaber. Vi tilbyder professionel assistance til konkurrencedygtige priser for bl.a. arbejdet med refundering af den moms, som vores kunder betaler i udlandet. NIKOSAX A/S har hovedkontor i Padborg.

 

NIKOSAX bestræber sig på, at vores kunder oplever ansøgningsprocessen for momsrefusion til et hvilket som helst land i Europa, som værende nem og ukompliceret. Vi sikrer, at vores kunders ansøgningsbilag udarbejdes efter de enkelte landes forskrifter, og at hver ansøgning indleveres til den rette myndighed til tiden. For at opnå dette udvikler og forbedrer vi både vores IT-infrastruktur og vort personales kompetencer.

 

NIKOSAX forbereder og indleverer alle ansøgninger om momsrefusion, og vi varetager kommunikationen med både de nationale og internationale myndigheder på vegne af vores kunder. Dette reducerer den operationelle udfordring for vores kunder, idet de ikke skal benytte eget personale og egen tid til denne opgave.

Derudover tilbyder vi vores kunder muligheden for at optimere deres operationelle kontantbeholdning igennem forfinansiering af et gældende krav om momsrefusion. Dette er et alternativ til det klassiske banklån.

 

Vores mange år i branchen og vores europæiske netværk bestående af egne datterselskaber og lokale partnere er medvirkende til, at vi kan tilbyde en omfattende og professionel kundeservice. Vi er en pålidelig samarbejdspartner. NIKOSAX A/S er et datterselskab ejet af UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

 

God kundeservice og personlig kontakt med vores kunder er en naturlig del af vores service.